FREEDIVING

Co to jest freediving?

Istnieje wiele definicji freedivingu, ja chciałbym przedstawić swoją wersję.

Definicja by Wiki:

Freediving (z ang. free – wolny, swobodny; diving – nurkowanie) – nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Podczas zanurzenia nurek nie używa akwalungu, przez co freediving często jest błędnie nazywany nurkowaniem bezsprzętowym. Nie jest to do końca prawda, ponieważ freediverzy korzystają ze sprzętu takiego jak maski/okulary, specjalne płetwy, pianki/skóry pływackie, balast itp.

Definicja freedivingu „by me”:

Freediving jest to wszelkiego rodzaju aktywność w wodzie i na lądzie, związana ze świadomym wstrzymaniem oddechu przez określony czas, który prowadzi do osiągnięcia celu jakim może być rekord, relaks, medytacja, lub cokolwiek innego co sprawia ci przyjemność.

Wspominane cele przyczyniły się do powstania dwóch gałęzi, lub jak kto woli ścieżek rozwoju tej aktywności czyli freediving sportowy i freediving rekreacyjny.

Freediving sportowy:

Jak sama nazwa mówi jest to sport, w którym zasadniczym celem jest wstrzymanie oddechu na możliwie jak najdłuższy czas, jak najdłuższy dystans przepłynięty pod wodą na basenie lub zejście na jak największą głębokość na wodach otwartych.

Tak powstały konkurencje sportowe zróżnicowane z pod względem techniki płynięcia/ schodzenia pod wodę i są to:

  • STA –  jest to statyczne (w bezruchu) wstrzymanie oddechu na możliwie jak najdłuższy czas.
  • DNF – żabką pod wodą w basenie
  • DYN – dynamika w płetwach lub w monopłetwie – konkurencja basenowa.
  • DYNB – dynamika w płetwach – koniecznie w dwóch. W tej konkurencji nie można płynąć stylem nogi „do delfina” konkurencja basenowa.
  • CWT -nurek zanurza się i wynurza wyłącznie o własnych siłach wykonując równoległe ruchy nóg jak w delfinie, przy czym zastosowany balast jest stały i nie można go odrzucać, wykorzystaniem płetw lub mono-płetwy.
  • CWTB – konkurencja głębokościowa podobna do CWT z tym że nie można płynąć z nogami „do delfina”.
  • CNF –  nurek zanurza się i wynurza o własnych siłach bez użycia płetw, przy czym zastosowany balast jest stały i nie można go odrzucać,
  • FIM – nurkowanie bez płetw, zawodnik pokonuje drogę w dół i do góry podciągając się rękoma po linie; nie ma znaczenia, czy zanurzenie będzie następowało „głową w dół” czy „nogami w dół”.
  • VWT – zmienny balast – zawodnik zanurza się z dodatkowym balastem, który zostawia na dole i powraca o własnych siłach korzystając z płetw i/lub liny.
  • NLT – no limit – zawodnik zanurza się z dodatkowym balastem, najczęściej na specjalnej konstrukcji zwanej „windą”, wynurza zaś w dowolnie wybrany przez siebie sposób, najczęściej za pomocą balonu z powietrzem lub dmuchanej kamizelki.